Învăţămîntul din comuna Ucea la standarde europene

01 Iunie 2010

Şcolile din comuna Ucea au beneficiat, în ultimii ani, de investiţii, de dotări şi de calitatea actului educaţional. Şcolile şi grădiniţele din comună derulaează parteneriate cu alte şcoli din zonă, cu Biserica şi alte instituţii locale. Donaţiile primite de aceste şcoli rurale vor ajunge la instituţii similare din Victoria, Făgăraş şi din unele sate făgărăşene

În lunga depresiune a Ţării Fagăraşului, străjuită la sud de munţii cu acelaşi nume, iar la nord de marginea Podişului Transilvaniei, pe terasele din stânga Oltului la limita vestică a judeţului Braşov se situează comuna Ucea, o comuna alcătuită din cinci sate de mărime mică şi mijlocie: Ucea de Jos, Ucea de Sus, Feldioara, Corbi şi cătunul Sumerna. Numărul de locuitori din aceste sate este de aproximativ 2500, un număr în stagnare sau în cel mai bun caz în uşoară creştere. Locuitorii comunei sînt pe de-o parte pensionari sau lucrează în agricultură, obţinînd venituri modeste, iar pe de altă parte, există şi numeroase familii cu situaţii familiale şi sociale precare, care supravieţuiesc doar din ajutorul social sau din veniturile realizate ca zilieri. Întreaga zonă se caracterizează de altfel, printr-o dezvoltare economică redusă, comuna situîndu-se la o distanţă considerabilă de oraşele Braşov şi Sibiu, iar oraşul Victoria, aflat la 8 km de comună, este un oraş cu perspective economice reduse pentru moment.
În comuna Ucea funcţionează în prezent următoarele unităţi şcolare:
– Şcoala Generală cu clasele I-VIII Ucea de Jos
– Scoală Primară Ucea de Sus
– Grădiniţa cu program normal Ucea de Jos
– Grădiniţa cu program normal Ucea de Sus


Şcoli moderne

     Şcoala Generală cu clasele I-VIII din localitatea Ucea de Jos se află situată aproximativ în centrul localităţii, în apropierea şoselei care leagă DN 1 de oraşul Victoria. Este o clădire relativ nouă, dată în folosinţă în anul 1981 cu parter şi etaj, avînd opt săli de curs, o bibliotecă şcolară, o sală de consiliu, o sală de sport de dimensiuni mici dar funcţională, două cabinete de informatică (primar şi gimnazial), laborator de fizică-chimie, sală profesorală, cabinet pentru consilierea elevilor cu Cerinţe Educative Speciale şi alte anexe. Beneficiază de următoarele utilităţi: apă curentă, canalizare proprie, încălzire cu centrală termică proprie pe lemne şi gaz metan, grupuri sanitare în interior. Şcoala oferă ca forme de şcolarizare cîte un rând de clase pe nivel (I-VIII), numărul elevilor cu vîrste cuprinse între 7 şi 14 ani, înmatriculaţi în anul şcolar 2009-2010 fiind de 108. Rata abandonului şcolar este de aproximativ 3%, procentul elevilor care trec la nivele superioare de învăţămînt este de peste 90%. Nivelul de dotare cu resurse educaţionale: manuale, mobilier, material didactic, echipamente este foarte bun, chiar excepţional, şcoala beneficiind în ultimii doi ani de investiţii şi lucrări de modernizare a bazei materiale. Şcoala Generala Ucea de Sus a funcţionat cu clasele I-VIII pînă în toamna anului 2006, cînd ciclul gimnazial a fost comasat cu ciclul gimnazial al şcolii centru Ucea de Jos, prin decizia M.E.C şi a I.S.J. Braşov. Acest lucru s-a datorat numărului mic de elevi, existenţa claselor sub efectiv şi a numărului redus de cadre didactice titulare. Unitatea are şapte săli de clasă, are sală de sport de dimensiuni mici, bibliotecă şcolară şi anexe. Dotările instituţiei, care constau în mobilier, aparatura audio-video, materiale didactice sunt foarte bune, şcoala are grupuri sanitare în interior şi beneficiază de apă curentă şi încălzire cu centrală termică proprie pe gaz metan.

http://www.monitorfg.ro

This entry was posted in 2010. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *