Actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere și adeverinței pentru angajator, acestea au fost simplificate în privința datelor care necesită a fi completate

Documentele pot fi redactate/completate de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului. Documentele pot fi descărcate utilizând link-urile de mai jos:


Declarație pe proprie răspundere

Adeverință angajator

Reamintim faptul că declarația pe proprie răspundere poate fi redactată integral olograf, cu preluarea tuturor elementelor din modelul declarației pe proprie răspundere pus la dispoziție.


Precizăm faptul că orice alte inițiative de a dezvolta platforme electronice folosite pentru completarea declarațiilor pe proprie răspundere/adeverințe de angajator NU beneficiază de acordul autorităților guvernamentale și nu se realizează în colaborare cu acestea. În acest sens, avertizăm asupra riscului folosirii, în mod nejustificat, a unor astfel de instrumente electronice pentru prelucrarea și folosirea fără drept a datelor personale.

Sursa: https://stirioficiale.ro/informatii/informare-de-presa-26-martie-2020-ora-12-30

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *