Nunta la uceni

 Poza cu Victor Rosiuta a lu’ Denca, Vasile Vlad, Gheorghe Cucu si multi altii care urmeaza a fi identificati

Nunta

Nunta lu’ Filaret si Maria Harpau cu Vasile a lu’ Micodin, Gheorghe Racoltea, Cornelia Ciocan a lu’ Musoi, Ioan Bacila, Ion Bobes, Vasile Cucu, Gheorghe Cucu, Octavian Bacila a lu’ Mei

Nunta Filaret

Nunta lu’ Filaret (al treilea in mijloc) si Maria Harpau (a doua de la stanga) cu Victor Bacila (primul din stanga), Elena Bacila (a patra din stanga), Maria Cucu (a cincia din stanga)

Nunta Filaret Harpau

Nunta lu’ Victor si Elena Bacila

Victor si Elena Bacila

Nunta lu’ Victor Iosif a lu’ Birlan cu Mariuta Harpau a lu’ Matei. In poza mai apar: Reli Vasu, Maria Cucu a lu’ Onicu, Elisabeta Ganii, Virginia Pasere, Alexandru Dalea, Eugenia Ghioda, Viorica Bindescu a Dodii, Vasile Bobes, Ion Ghioda (Onu Safti)

Nunta veche

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *